قالیشویی قاصدک - پوشش کلیه نقاط تهران

شعبه شمال: ۲۲۵۶۵۶۵۰ ۲۲۹۱۹۰۳۹          
شعبه شرق: ۷۷۷۳۶۹۵۴     ۷۷۷۳۶۰۹۷
شعبه غرب: ۴۴۱۳۵۵۳۹     ۴۴۸۶۷۶۰۱
شعبه مرکزی: ۸۸۲۳۰۳۶۲ ۸۸۲۶۷۱۷۳

تماس با ما

اطلاعات تماس

در کلیه مناطق تحت پوشش شهر تهران

۷۷۷۳۶۰۹۷-۶۶۲۷۱۹۲۴-۸۸۲۳۰۳۶۲-۴۴۸۶۷۶۰۱

info@ghalisho.com

فرم تماس

    Call Now Button